Info Kebajikan

Janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil, dengan berkata: “Perbuatan baik tidak akan membawa akibat”.

Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes, demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan.

(Dhammapada 122)